naar de volgende dia

De donatie gaat niet door indien deze antwoorden op een verhoogd risico wijzen. Als er geen sprake is van een verhoogd risico dan gaat de heupkopdonatieprocedure verder.